Let’s hack social & tech: ChangeMakers’ON Juniors Hackathon 2018

BY ChangeMakers'ON

Today young people are active, brave, creative and have an unlimited amount of energy. They are our future generation and they want recognition and evaluation. They believe in themselves so let’s believe in their development together! It is not only an event but it’s also a movement which is created to empower young and initiative juniors to create social good and innovations.

What is ChangeMakers’ON Juniors’ Hackathon 2018? International event ChangeMakers’ON Juniors’ Hackathon 2018 is an intensive two-day hackathon, where pupils from the 3rd to 9th grade, together with experienced mentors, will co-create and develop social innovations from idea to a concrete prototype, as well as implement communication plans and development strategies with the help of experienced mentors.

You will not only have a chance to make new contacts, exchange experience and ideas but also have an exciting, challenging and fun time!

Creative ideas, social innovations and enthusiastic youth – what can be better???

Agenda:

NOVEMBER 23rd, Erudito Licėjus (J. Gruodžio st. 9, Kaunas)
14:45 – Doors open
15:00 – Welcoming word and “Rules of the Game“ (for experts and young innovators attending the hackathon)
15:30 – Tips & tricks for pitching
16:15 – Networking and brainstorming on social innovation ideas (together with the help of experts)
18:00 – Pitches & Q&A
*coffee & tea & snack ready all the time 😊

NOVEMBER 24th
10:00 – Briefing before we start
10:15 – Innovate & work & fun with experts (individual work in teams)
13:00 – Lunch time
14:00 – Innovate & work & fun with experts (individual work in teams)
18:00 – Final pitches & awards
*coffee & tea & snack ready all the time 😊

Want to participate? Join us here: https://goo.gl/jsG48e
Want to be one of our mentors-experts and share your knowledge with others? – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsTfX3HSV2uN2W2-jA_IZUtednEwXrhKeXvg2A7N-aKZKg5g/viewform

LT

Šiuolaikinis jaunimas yra aktyvus, drąsus, kūrybiškas ir turintis neišsemiamą energijos kiekį. Jie yra mūsų ateitis ir jie nori pripažinimo bei įvertinimo. Jie tiki savimi. Todėl, jiems tikrai reikia visų mūsų, turinčių patirties, patyrusių sėkmes ir nesėkmes pagalbos bei patarimų. Tai ne tik renginys – tai judėjimas, kuris siekia įgalinti jaunus ir iniciatyvius žmones kurti socialines inovacijas ir teigiamus pokyčius!

Kas yra ChangeMakers’ON Juniors‘ Hackathon 2018? Tarptautinė intensyvi dviejų dienų hakatono programa, kurios metu, 3 – 9 klasių mokiniai, konsultuojami įvairių sričių ekspertų-mentorių, plėtos savo socialinių inovacijų idėjas iki konkretaus prototipo, parengs komunikacijos planus bei plėtros strategijas.

Hakatono metu, turėsite galimybę įgyti naujų pažinčių, dalintis patirtimi ir idėjomis bei praleisti įdomų, kupiną iššūkių bei nuotaikingą laiką!

Kūrybingos idėjos, socialinės inovacijos ir entuziastingas jaunimas – kas gali būti geriau???

Programa:

LAPKRIČIO 23 d., Erudito Licėjus (J. Gruodžio g. 9, Kaunas)
14:45 – Atidaromos durys
15:00 – Pasisveikinimo žodis ir renginio taisyklių pristatymas (skirta ekspertams ir jauniesiems inovatoriams, kurie dalyvauja hakatone)
15:30 – Sėkmingo pristatymo patarimai ir gudrybės
16:15 – Darbas komandose (su ekspertų-mentorių pagalba) ir socialinių inovacijų idėjų kūrimas bei plėtojimas
18:00 – Pristatymai ir klausimai/atsakymai
*kava/arbata ir užkandžiai bus dalinami viso renginio metu 😊

LAPKRIČIO 24 d.
10:00 – Trumpas instruktažas prieš pradedant darbus
10:15 – Inovacijos, darbas ir linksmybės kartu su ekspertais (individualus darbas komandose)
13:00 – Pietų pertrauka
14:00 – Inovacijos, darbas ir linksmybės kartu su ekspertais (individualus darbas komandose)
18:00 – Galutiniai pristatymai ir apdovanojimai
* kava/arbata ir užkandžiai bus dalinami viso renginio metu 😊

Nori dalyvauti? Junkis prie mūsų čia: https://goo.gl/jsG48e

Nori prisidėti prie patyrusių ekspertų-mentorių komandos ir pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi su kitais? – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsTfX3HSV2uN2W2-jA_IZUtednEwXrhKeXvg2A7N-aKZKg5g/viewform

FROM

 

2

:

00

PM

(14:00)

11/24/2018

(Saturday)

TO

 

 

 

Place

Erudito licėjus, Gruodžio g. 9, Kaunas

Website

Phone number

+37062095401